איך לקבל יותר פיצויים עקב הפקעת קרקע

איך לשלם פחות היטל השבחה