אי תשלום מס שבח במכירת זכויות בניה בחכירה

בהתאם להוראות סע’ 49 ז’ לחוק מיסוי מקרקעין, כאשר מתבצעת מכירה של בית מגורים הכולל גם זכויות בניה נוספות שטרם נוצלו, והמוכר מעוניין לנצל פטור בגין מכירת “דירת מגורים מזכה”, מבצעת רשות המסים “פיצול רעיוני” של התמורה בעסקה. זאת, כיוון שמבחינה עקרונית התמורה בעסקה כוללת שני מרכיבים: א. בית מגורים קיים, שבגינו ניתן לקבל פטור […]

הקטנת חבות במס שבח במכירת חלק ספציפי מנכס ע”י קביעת מחיר רכישה נכון

במאמר זה נעסוק במקרה בו אדם קנה בעבר נכס בשלמות אבל כיום מוכר רק חלק ממנו.כיצד נקבע גובה תשלום מס השבח במצב שכזה ?בעוד שמחיר המכירה כיום מתייחס רק לחלק מהנכס, הרי שמחיר הרכישה בעבר שולם בגין כל הנכס בשלמות. אם כך, איזה סכום מתוך מחיר הרכישה הכולל בעבר יש לשייך לחלק שנמכר כיום, על מנת […]

תשלום מס שבח – הכרה בהוצאות והקטנת תשלומים, גם ללא קבלות

עפ”י סעיף 39 לחוק מיסוי מקרקעין, תשנ”ג-1963  ניתן להכיר בהוצאות הכרוכות בבניית נכס שנמכר.אולם, לעיתים, אין בידי המוכר רישום מסודר (קבלות וכדו’) היכול להעיד על סכום הוצאות הבניה שהוא מעוניין לנכות – במקרה זה, ניתן להציג חוו”ד שמאי לאמדן הוצאות הבניה הישירות והעקיפות.בפס”ד שניתן בבית המשפט המחוזי בירושלים בוע 2046/01 לודמילה מאיר נ’ מנהל מיסוי […]

כיצד ניתן להקטין תשלומי מס שבח ע”י הפעלת הזיכרון האישי

פעמים רבות, כאשר מתבצעת עסקה בנכס שנרכש לפני עשרות שנים, אין בנמצא מסמכי רכישה מלאים. לא תמיד נמצא חוזה  הרכישה המלא או כל היתרי הבניה המקוריים. בהקשר זה, נתאר סיטואציה שכיחה שנתקלנו בה רבות, בה חשוב מאוד שהמוכר יפשפש בזכרונו ובמסמכים הסטוריים המצויים אצלו או אצל הרשויות השונות, על מנת לבדוק פרט עובדתי מסויים עקרוני […]

כיצד להמנע ממיסוי זכויות בניה פוטנציאליות בעת מכירת דירת מגורים

ס’ 49ז לחוק מיסוי מקרקעין קובע כי כאשר מתבצעת מכירה של דירת מגורים הכוללת זכויות בניה נוספות שטרם נוצלו, תבצע רשות המסים “פיצול” של התמורה בעסקה לשני מרכיבים: א. מרכיב דירת המגורים, שבגינו ניתן לקבל מפטור (בתנאים מסויימים) וכן ניתן להנות משיעור מס מוטב לינארי (שהינו נמוך מאוד במקרים רבים). ב. מרכיב זכויות הבניה שטרם […]